ManTime behoudt zich het recht  -tenzij anders overeengekomen met de auteur-  ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor de tekst als muziek en  beeldmateriaal.

Bezoekers van ManTime mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ManTime opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ManTime (ook niet via een eigen netwerk).